Monday, April 20, 2009

Profile on Canada-Culture TV


My work was recently featured on Canada-Culture TV, which is a online Bulgarian-Canadian TV channel. I am very honored to be included in this publication. It is great to see what other Bulgarian artists are doing in Canada. Here is the write up in Bulgarian:

Още от юношеските години, Биляна Велкова е привлечена от понятия като консумеризъм (защита на потребителите чрез асоциации), обществен идентитет и марки мания. Тя включва в артистичния си подход инстументи за маркетинг използвани често от комерсиалните продукти.Напомняйки рекламната кампания на един известен парфюм, последната изложба на Биляна Breathless (Без дъх; Бездихание), споява изкуство и комерсиализъм лансирайки един продукт лишен от идентитета на марката, замъглявайки по този начин границите между изкуство, материална култура и обществен идентитет. В този репортаж, ще откриете как лансирането на Breathless преобразява художествената галерия в консумеристично събитие привличайки вниманието на медиите и материалното любопитство за един несъществуващ продукт.

1 Comments:

Blogger Crissy said...

Good for you! :)

11:51 a.m.  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home